Sterowana regeneracja kości

W sytuacji zaniku kości u pacjenta mamy możliwość jej odtworzenia - regeneracji. Jeżeli ubytek kostny jest znaczny można uzupełnić go odpowiednimi materiałami kościozastępczymi lub kościotwórczymi podczas zabiegu płatowego.

Najczęściej używanymi preparatami w procesie regeneracji kości są:
 • EMDOGEIN - Straumann® to preparat kościotwórczy wspomagający naturalną regenerację tkanki o naukowo potwierdzonym działaniu, które wspiera przewidywalną regeneracją tkanek miękkich i twardych przyzębia. Po zaaplikowaniu Straumann® Emdogein na oczyszczoną i zmodyfikowaną powierzchnię korzenia, rozpoczyna się regeneracja naśladująca biologiczny proces rozwoju zębów i przyzębia jaki zachodzi w fazie embrionalnej. W ten sposób pacjent już po 6-12 miesiącach odzyskuje utracone w wyniku choroby tkanki otaczające ząb i utrzymujące go nieruchomo w kości.

 • CERABONE - to z kolei preparat z grupy materiałów kościozastępczych, przez wzgląd na swoją niezawodność oraz przewidywalność i skuteczność leczenia – jest wysoce solidnym, objętościowo stabilnym - (materiały kościozastępcze ulegają częściowej resorpcji, czyli zanikowi) i w 100% bezpiecznym materiałem kościozastępczym. Uzyskuje się go z fazy mineralnej kości pochodzenia wołowego, która wykazuje wysokie podobieństwo do kości ludzkiej ze względu na takie cechy jak: powierzchnia, porowatość, skład chemiczny. Wyjątkowy proces produkcji tego materiału, wykorzystujący ogrzewanie w wysokiej temperaturze usuwa wszelkie komponenty organiczne, priony, białka oraz eliminuje wszelkie potencjalne reakcje immunologiczne. Bezpieczeństwo produktu pod kątem BSE (choroba szalonych krów) potwierdzone zostało przez niemieckie Ministerstwo Zdrowia.
 
 • EZ-CURE – to dopełnienie leczenia w postaci sterowanej regeneracji kości. Ez-Cure spełnia rolę błony (membrany), która utrzymuje materiał kościozastępczy w miejscu aplikacji przez ponad 12 tygodni, pozwalając w tym czasie na właściwy proces regeneracji. Membrana ta jest biokompatybilna i bezpieczna dla ludzkiego organizmu. Składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych, pochodzących ze świńskiej skóry. Powstaje w wyniku standaryzowanego i kontrolowanego procesu produkcji.
 

 • Klimatyzacja
 • Parking
 • Udogodnienia dla
  niepełnosprawnych
 • Internet WiFi
 • Napoje
 • Leczenie
  bez bólu
 • Cyfrowa
  diagnostyka RTG
 • Płatność kartami
  (Visa, MasterCard)
 • Telewizja