Sławomir Karwandoktor nauk medycznych, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
implantologia, chirurgia 


Specjalizuje się w implantologii i ciężkich przypadkach chirurgii stomatologicznej. Tytuł lekarza stomatologa otrzymał na Akademii Medycznej w Lublinie w 1999 r. Staż podyplomowy odbywał w specjalistycznym szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. W 2000 roku rozpoczął studia menedżerskie MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. W latach 2001-2007 odbywał specjalizację w trybie rezydenckim w Klinice Chirurgii szczękowo-twarzowej CMUJ w Krakowie.
 
Jednocześnie w latach 2004-2007 podjął indywidualny tok studiów na Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na wydziale lekarskim oraz w latach 2005-2008 zaoczne studia doktoranckie w katedrze i Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W tym samym okresie współpracował z wieloma gabinetami stomatologicznymi świadcząc usługi z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej.

W 2008 roku złożył egzamin specjalistyczny z chirurgii szczękowo-twarzowej.

W latach 2001-2012 odbył liczne kursy doskonalenia zawodowego i uczestniczył w kongresach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. W 2013 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Prof Feliksa Skubiszewksiego w Lublinie uzyskał tytuł Dr n. med. Od kilku lat bierze udział w licznych kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego, w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz stomatologicznej.
 
Prywatnie jest fanem motoryzacji, zarówno tej na 4 jak i na 2 kołach, a turystyka motocyklowa jest tym, co pozwala mu odpocząć. Jest człowiekiem aktywnym nie tylko zawodowo: uprawia narciarstwo, nurkuje, amatorsko ściga się motocyklem na torze. Lubi dalekie podróże połączone z aktywnym wypoczynkiem.
 

--------------------------------------------------------------------------------------
Wykształcenie:
 
1994-1999     Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Lekarski Oddział Stomatologia – TYTUŁ LEK. STOM.

2000-2001     Szkoła Główna Administracji i Zarządzania W Warszawie studia menedżerskie – TYTUŁ MBA

2004-2007     AKADEMIA MEDYCZNA IM. PROF. FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO W LUBLINIE WYDZIAŁ LEKARSKI
                        – INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW – TYTUŁ LEK.

2008               EGZAMIN SPECJALIZACYJNY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

2001-2012     LICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I UCZESTNICTWO W KONGRESACH Z ZAKRESU CHIRURGII
                          SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I STOMATOLOGICZNEJ

2013               AKADEMIA MEDYCZNA IM. PROF. FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO W LUBLINIE WYDZIAŁ LEKARSKI
                       – TYTUŁ DR N. MED.

--------------------------------------------------------------------------------------
Kursy doskonalące i kongresy:

 • Urazy i nowotwory twarzowej części czaszki.
 • Nowe trendy w implantologii “T.B.R. ide@ implant system”.
 • Kurs podstawowy Q-implant.
 • Kurs zawansowany  Q-implant.
 • IV  Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 • Kurs podstawowy z chirurgii szczękowo-twarzowej.
 • Rozprzestrzenianie się i leczenie ropni i ropowic twarzy.
 • Specyficzne i niespecyficzne zapalenia tkanek miękkich twarzy oraz kości, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
 • Pourazowe krwiaki śródczaszkowe, urazy czołowo-podstawne.
 • Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie złamań oczodołów.
 • Złamania szkieletu czaszkowotwarzowego, ich diagnostyka, klasyfikacja i leczenie.
 • Implantys – udokumentowany sukces.
 • Podniesienie zatoki szczękowej przed implantacją oraz zastosowanie PRF w  technikach sterowanej regenaracji kości.
 • Implanty:- Idea – Sztuka – Praktyka.
 • Choroby gruczołów ślinowych, ich diagnostyka, różnicowanie i leczenie.
 • Wrodzone i nabyte wady czaszko-twarzowe, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
 • Nowotwory złośliwe tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie.
 • Stany przedrakowe i nowotwory łagodne tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, różnicowanie i leczenie.
 • Choroby stawu skroniowo-żuchwowego, etiopatogeneza, różnicowanie i leczenie.
 • Choroby zatok szczękowych, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
 • Torbiele kości i tkanek miękkich twarzy i szyi, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
 • Tradycja i nowoczesność w implantologii.(PASE)
 • Diagnostyka usg narządów położonych powierzchownie: diagnostyka obrazowa sutka; diagnostyka usg tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi.
 • Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Wschód-Zachód.
 • Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jednoczasową implantacją “Ring Technique”.
 • Międzynarodowe Symposium Chirurgi Plastycznej Twarzy.
 • V Warszawskie Spotkanie Implantologiczne.
 • Nowoczesne procedury kliniczne w implantologii stomatologicznej.(EDI-OSIS)
 • Aktualne koncepcje w chirurgii i onkologii głowy i szyi.
 • 17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji – Warszawa.(EAO)
 • Piezochirurgia kości – nowe perspektywy.
 • Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów twarzowej części czaszki i szyi.
 • Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzania tkankami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.
 • VII Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 • Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi i podniebienia. Zabiegi dystrakcyjne kości twarzoczaszki.
 • Chirurgia ortognatyczna (Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej).
 • Światowy Kongres Implantologiczny (MIS).
 • Deformacje Twarzowo-Czaszkowe. Model postępowania interdyscyplinarnego.
 

 • Klimatyzacja
 • Parking
 • Udogodnienia dla
  niepełnosprawnych
 • Internet WiFi
 • Napoje
 • Leczenie
  bez bólu
 • Cyfrowa
  diagnostyka RTG
 • Płatność kartami
  (Visa, MasterCard)
 • Telewizja